Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ,

ЗАХИСТУ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Дата набрання чинності: 26.05.2023 р.

 

Дана Політика конфіденційності захисту та зберігання персональних даних (далі за текстом – «Політика») регулює відносини у сфері захисту персональних даних відвідувачів веб-сайту https://stalevi.com/ далі – «Сайт»), який належить БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СТАЛЕВІ», », ідентифікаційний код юридичної особи 44662549, що знаходиться за адресою: 01001, Україна,  місто Київ,  вул. Шота Руставелі, 16 (далі – «Фонд»).

Політика конфіденційності розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. В даній Політиці терміни вживаються у наступному значенні:

 • «Адміністрація» – уповноважені особи на управління Сайтом, що діють від імені БО «БФ «СТПЛЕВІ», які організовують обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
 • «Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
 • «Суб’єкт персональних даних» – фізична особа, персональні дані якої обробляються.
 • «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 • «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Адміністратором вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
 • «База персональних даних» – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.
 • «Згода суб’єкта персональних даних» – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.
 • «Третя особа» – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних.
 • «Файли cookie» – це невеликі текстові файли, які зберігаються в браузері пристрою (комп’ютер, мобільний телефон тощо) після відвідування Сайту, та які Сайт передає браузеру (додатково про файли cookie можна дізнатись за посиланням: https://allaboutcookies.org/.
 • «Користувач» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує даний Сайт для своєї мети.

Всі інші терміни в Політиці вживаються у значенні, визначеному чинним законодавством України, включаючи ратифіковані в Україні міжнародні нормативно-правові акти.

1.2. Дана Політика розроблена з метою інформування суб’єктів персональних даних про порядок обробки їх персональних даних під час відвідування/користування Сайтом, а також з метою забезпечення захисту їх персональних даних під час такої обробки.

1.3. Дана Політика, а також діяльність Фонду, пов’язана із збиранням, обробкою, зберіганням та іншими правомірними діями щодо персональних даних, регулюється:

 • Конституцією України;
 • Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2287-VI;
 • іншими чинними нормативно-правовими актами України, які регулюють питання захисту персональних даних;
 • ратифікованими в України міжнародними нормативно-правовими актами.

До правовідносин, які виникають у Фонду у зв’язку з обробкою персональних даних резидентів іноземних юрисдикцій, також застосовується право (в тому числі міжнародне), національні та міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють питання захисту персональних даних резидентів таких країн.

1.4. Володільцем персональних даних, які обробляються у зв’язку з відвідуванням/використанням опцій Сайту є Фонд. Фонд має право доручити повністю або частково обробку персональних даних третім особам на підставі договору, укладеного відповідно до вимог чинного законодавства.

1.5. Фізична особа є суб’єктом персональних даних за даною Політикою, якщо вона є відвідувачем Сайту, в т.ч. якщо вона використовує будь-які опції, доступні на Сайті.

1.6. Фонд гарантує, що:

 • дотримується належної практики та нормативних вимог щодо захисту персональних даних;
 • захищає права суб’єктів персональних даних;
 • запобігає ризику порушення безпеки обробки персональних даних.

1.7. Метою обробки персональних даних, отриманих в процесі функціонування Сайту, є здійснення Фондом своєї статутної діяльності.

1.8. Розміщення даної Політики за посиланням, вказаним в п. 5.1. цієї Політики, є  повідомленням суб’єктів персональних даних про Володільця, склад та зміст персональних даних, що збираються у зв’язку з відвідуванням/використанням Сайту, про права таких суб’єктів, мету збору їх персональних даних та третіх осіб, яким можуть передаватись такі персональні дані.

1.9. Користувач повинен уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності і висловити свою повну згоду з її умовами.  Надання/розміщення  інформації на Сайті Користувачем є Вашою згодою  зі змістом цієї Політики конфіденційності та означає, що Ви надаєте свій дозвіл на те, що Фонд може збирати, використовувати та розголошувати/розповсюджувати інформацію, що встановлює Вашу особу згідно з цією Політикою конфіденційності. Якщо Ви не згодні з умовами цієї Політики конфіденційності, не направляйте нам будь-яку інформацію та негайно припиніть користуватися Сайтом.

 

 1. ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКУ ОТРИМУЄ ФОНД

ТА ЦІЛІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

2.1. Фонд може збирати та обробляти наступну інформацію про Вас:

 • Інформація, яку Ви надаєте Фонду – це інформація про Вас, яку Ви надаєте шляхом використання Сайту та опцій Сайту, підписання на отримання оновлень електронною поштою, надання благодійної допомоги (пожертви) за допомогою опцій Сайту, комунікації з Фондом через опції, доступні на Сайті, тощо.
 • Інформація про Вас, яка збирається Сайтом та іншими системами: певні дані автоматично записуються на сервери Фонду для системного адміністрування, а також для статистичних або резервних цілей за допомогою використання ряду технологій, включаючи, але не обмежуючись, файли cookie, теги, відстеження ІР адреси та таке інше.
 • Інформація, яку збирають треті особи про Вас на Сайті шляхом виконання дій: це інформація про Вас, яку Ви надаєте третім особам (наприклад, Facebook, Google, Twitter), використовуючи опції для обміну в соціальних мережах, доступні на Сайті, при переході з однієї сторінки на іншу або шляхом перегляду матеріалів, що мають посилання (відкриваються) на інші платформи (веб-сайти).
 • Платіжна інформація: Фонд прямо не збирає інформацію про Ваші платіжні засоби, такі як банківські карти, тощо. У разі, якщо Ви бажаєте здійснити благодійний внесок через Сайт, Ви будете перенаправлені на веб-сайт третьої особи – платіжного оператора, через який можна здійснити такий платіж. Ваші платіжні дані будуть надані не Фонду, а платіжному оператору і будуть оброблятися такою третьою особою у відповідності до її політики конфіденційності або іншого договору, укладеного з Вами.

2.2.  Фонд може використовувати Ваші персональні дані лише з метою та в цілях, визначених цією Політикою та чинним законодавством, зокрема (але не обмежуючись), (і) з метою обробки Вашого запиту (звернення) до Фонду, вчиненого за допомогою Сайту, (іі) з метою забезпечення надання Вами благодійної допомоги (пожертви) за допомогою опцій, доступних на Сайті, (ііі) з метою реалізації інших статутних цілей Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

 1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

3.1. Те, яким чином Фонд обробляє Ваші персональні дані, залежить від того, як ви використовуєте Сайт та взаємодієте з ним. Частина інформації може надаватись безпосередньо Вами під час використання Сайту або в інший спосіб; іншу інформацію Фонд може збирати та обробляти самостійно за допомогою автоматизованих технологій, що використовуються на Сайті.

3.2. Правові підстави обробки даних: при відвідуванні Сайту Фонд обробляє ваші персональні дані, якщо (і) Фонд отримав вашу згоду на таку обробку, (іі) Ваші персональні дані необхідні Фонду для укладення та виконання з Вами правочину чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину, (ііі) у випадках, коли Фонд має законний інтерес для обробки Ваших персональних даних, і цей законний інтерес не переважає над Вашими інтересами щодо захисту даних або Ваших фундаментальних прав і свобод, а також (іv) в інших випадках, визначених чинним законодавством. У деяких випадках Фонд може мати юридичне зобов’язання обробляти Ваші персональні дані або оброблятиме ваші персональні дані для формування, здійснення або захисту правових претензій.

3.3. Механізми автоматизованої обробки: Фонд та треті особи можуть використовувати технології автоматизованої обробки інформації для обробки інформації в деяких розділах Сайту.  Фонд використовує файли cookie для зберігання контенту та налаштувань, що дозволяє Фонду обробляти стандартну інформацію, яку Ваш браузер надсилає певним веб-сайтам, які Ви відвідуєте, наприклад, вашу IP-адресу, тип і мову браузера, а також сайт, з якого Ви перейшли, сторінки, які Ви відвідуєте і посилання, на які ви натискаєте на Сайті. Наявність такої технічної інформації допомагає Фонду покращувати Сайт.

3.4. Фонд може накопичувати персональні дані, оброблені в процесі відвідування/використання Вами Сайту, в тому числі шляхом внесення цих даних до бази персональних даних. Зберігання Ваших персональних даних здійснюється із дотриманням вимог чинного законодавства в сфері персональних даних.

3.5. Поширення Ваших персональних даних здійснюється виключно за Вашою згодою або у випадках, визначених цією Політикою та чинним законодавством.

3.6. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких Користувач надає доступ Фонду зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням Користувача.

3.7. Фонд не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках,  засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя,  біометричних або генетичних даних, окрім випадків, визначених законодавством.

 

 1. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

4.1. При відвідуванні/користуванні Сайтом Ви маєте право:

 • отримувати від Фонду інформацію, не визначену цією Політикою, щодо обробки, умов надання доступу до Ваших персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженими Вами особами, крім випадків, визначених законодавством;
 • на безоплатний доступ до своїх персональних даних;
 • отримати відповідь на запит щодо обробки Ваших персональних даних в порядку і в строк, визначений чинним законодавством;
 • пред’явити вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки Ваших персональних даних, або щодо зміни або знищення Ваших персональних даних, якщо такі дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • відкликати свою згоду на обробку персональних даних;

а також користуватись іншими правами, визначеними чинним законодавством в сфері захисту

персональних даних.

4.2. Ви маєте право звернутись з питаннями, пов’язаними із збиранням, використанням, зберіганням та іншою обробкою Ваших персональних даних, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, із яким можна зв’язатись через адресу електронної пошти hotline@ombudsman.gov.ua.  Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики або якщо ви отримали будь-яке небажане електронне сповіщення, надіслане Фондом або начебто надіслане від імені Фонду,  будь ласка, зв’яжіться з Фондом безпосередньо за адресою електронної пошти stalevi.co.cf@gmail.com

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Актуальна редакція цієї Політики розміщена на Веб-сайті за посиланням: https://stalevi.com/

5.2. Фонд залишає за собою право переглядати та змінювати положення даної Політики. Зміни вносяться шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Офіційному сайті БО «БФ «СТАЛЕВІ». Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті. Фонд не зобов’язаний додатково повідомляти Користувача про внесення змін до Політики конфіденційності.

5.3. Фонд не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

5.4. Для захисту Вашої особистої інформації Фонд використовує адміністративні, управлінські та технічні заходи безпеки. Ми дотримуємося міжнародних стандартів контролю, спрямованих на операції з особистою інформацією, та використовуємо механізми контролю щодо захисту інформації наших користувачів.

Наших співробітників навчають розуміти і виконувати ці заходи контролю, вони ознайомлені з політикою конфіденційності, її нормами та інструкціями.

Проте, незважаючи на те, що ми прагнемо убезпечити Вашу особисту інформацію, Ви теж повинні вживати заходів, щоб захистити її.

Ми наполегливо рекомендуємо Вам вживати всіх можливих заходів безпеки під час перебування в мережі Інтернет. Створені нами послуги та продукти максимально захищені від витоку, несанкціонованого використання і зміни інформації, яку ми контролюємо. Незважаючи на те, що ми робимо все можливе, щоб забезпечити цілісність інформації та її конфіденційність, ми не можемо гарантувати, що наші заходи безпеки допоможуть запобігти незаконному доступу до цієї інформації хакерів та втручанню у роботу Сайту сторонніх організацій.

5.5. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до законодавства України.